Cung ứng nhân sự theo yêu cầu của khách hàng.

Công ty TNHH Hoàng Kim Minh cung cấp Dịch Vụ Cung ứng lao động thuê ngoài thông qua việc tuyển dụng, đào tạo, nhân viên theo yêu cầu của quý khách hàng.

Chúng tôi ký hợp đồng lao động với nhân viên và sau đó cử những nhân viên này sang làm việc cho khách hàng với tư cách là một phần của lực lượng lao động của khách hàng trong một thời gian.

  Hoàng Kim Minh vẫn duy trì mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động và chúng tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ là người sử dụng lao động trong suốt thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ này của chúng tôi.

Nhân viên Hoàng Kim Minh đang đóng sản phẩm

  Một lượng lớn các nhân viên có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực: lắp rắp linh kiện điện tử, đóng gói sản phẩm, vận hành sản xuất, may mặc, thực phẩm, dầu khí, thương mại điện tử… được tuyển dụng, đào tạo và hỗ trợ quý Công ty  trong thời gian của hợp đồng cung cấp Dịch Vụ Cung Cấp lao động thuê ngoài này.

 Các mảng lao động mà chúng tôi đã và đang cung cấp:

  • Lao động có trình độ: Kế toán, nhân viên C&B, nhân viên tuyển dụng nhân sự, hành chính tổng hợp, quản lý kho, QC, QA các ngành.
  • Lao động có tay nghề: Vận hành máy, bảo trì điện, cơ khí, công nhân xây dựng, dệt may, da giày, công nhân chế biến thực phẩm.
  • Lao động phổ thông: các công việc phổ thông, đơn giản không yêu cầu tay nghề như: phụ việc, đóng gói, dán tem nhãn, sản xuất thủ công, bốc xếp, vệ sinh, chăm sóc cây xanh.