Mức Lương : Thỏa Thuận

Làm Việc : Hành Chánh

Ảnh minh họa

Mô tả công việc :

– Xây dựng kế hoạch chăm sóc định kỳ hàng tháng

–      Đề xuất kịp thời và thực hiện các biện pháp để chăm sóc, bảo vệ cây.

–      Chịu trách nhiệm hoàn toàn về nghiệp vụ chăm sóc cây.

-Đảm bảo vệ sinh và chăm sóc cây cảnh không ảnh hưởng đến vệ sinh chung

Điều kiện :

Không cần Kinh Nghiệm

Chịu khó , nghe theo sắp xếp của giám sát

Khu Vực: Đồng Nai
Nhóm Ngành: LĐPT
Thời Gian: Toàn thời gian
Giới Tính: Không yêu cầu

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .docx
Chuyên mục: