• Từ thị trường chủ lực Miền Nam phát triển mở rộng toàn quốc
  • Tham gia cung ứng thị trường nhân lực quốc tế qua kênh xuất khẩu lao động, tu nghiệp sinh và du học
  • Là đơn vị cung ứng nguồn nhân lực đáp ứng đào tạo kỹ năng mềm cho nguồn lực
Chuyên mục: Uncategorized

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *